Vi søker superberbukere

Nå har vi åpnet for å søke om å få være superbrukere for skoleåret 2013/2014. Vi oppfordrer så mange som vil til å søke. I år ha vi planer om å utvide oppgavene. Denne nettsiden skal forhåpentligvis fylles med innhold laget av superbrukerene selv.

Vi starter opp igjen med elevsuperbrukere! Nye og gamle elever ved skolen er velkommen til å søke.

En superbruker skal være en ressurs for klassen og være med på å gi klassen økte IKT-ferdigheter. Ferdighetene skal være knyttet til det å være elev. De vil bli gitt opplæring i programmer og løsninger som skal gjøre det lettere å være elev og bruke IKT som et hjelpemiddel i skolehverdagen. Superbrukerne skal spre denne kunnskapen i sine klasser.

Vi ønsker oss to superbrukere fra hver klasse. For å søke må du skrive en formell søknad. Søknaden må inneholde minst 200 ord og bør inneholde noe om

  • Motivasjon – hvorfor søker du?
  • Egenskaper – hvem er du, og hvorfor passer du godt til jobben?
  • Kompetanse – hvilke ferdigheter har du (ikke nødvendigvis bare IKT, du skal også holde kurs for klassen og lære noe nytt)?
  • Utstyr – Hvilket utstyr har du? (MAC/PC)

Søknad sendes til Caspar W. Hatlevik, som er prosjektleder for elevsuperbrukere. Send søknaden på its learning, brukernavn cashat.
Søknadsfrist: fredag 13. september

Comments

comments