Superbruker siden

olvrealistene.net/superbruker er en nettside av superbrukerene ved Olsvikåsen videregående, for elever. Superbruker er elever som har fått et ekstra ansvar for å bidra til å øke IKT ferdighetene og øke nytte bruken i undervisningen.

Prosjektet startet skoleåret 2012/2013. Superbrukerene holdt seks kurs for sine klasser i bruk av pc knyttet til studieteknikk. Ordningen videreføres for skoleåret 2013/2014.

Comments

comments